בחינת מעבדה – בעיה 4, חלק ב תש"ע ו בעיה 1, תשע"ג

השתלמות לבורנטים חנוכה 2022

Multichannel pipette injecting liquid into a microtiter plate

בקרות בניסויים בביולוגיה והסברים חלופיים - השתלמות מורים חדשים קיץ 2022

השתלמות מורים חנוכה תש"ף

מבוסס על בעיה 1 חלק ב, בחינת הבגרות המעשית בביולוגיה, קיץ 2005 השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה , חנוכה תש"ף…

מיקרוסקופ

השתלמות לבורנטים, חנוכה תש"ף - דצמבר 2019

מבוסס על בגרות מעבדה בביולוגיה תשע"ח בעיה 6-4 השתלמות לבורנטים, חנוכה תש"ף – דצמבר 2019

ידיים אוחזות חומרים במעבדה

השתלמות לבורנטים, חנוכה תש"ף – דצמבר 2019

השתלמות מורים בנושא שיטות עבודה מתקדמות בביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

השתלמות מורים בנושא שיטות עבודה מתקדמות בביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

שיטות עבודה במעבדה לביולוגיה

שיטות עבודה במעבדה במיקרוביולוגיה

השתלמות בנושא ביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

שיטות עבודה במעבדה לביולוגיה

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019