ד"ר ברוריה אגרסט

תפקיד:  יו"ר הנהלת המרכז

יו"ר הנהלת המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר
מפמ"ר  לשעבר על הוראת הביולוגיה, משרד החינוך
חוקרת ומפתחת תכניות לימודים בתחום הוראת הביולוגיה