ד"ר ברוריה אגרסט – יו"ר הנהלת המרכז

תפקיד:   Dr. Bruria Agrest - Center Chairperson

יו"ר הנהלת המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר
מפמ"ר  לשעבר על הוראת הביולוגיה, משרד החינוך
חוקרת ומפתחת תכניות לימודים בתחום הוראת הביולוגיה