תרשים תהליך שלם של חקר מדעי בחטיבת הביניים

המסמך כולל מונחי חקר ומונחי טיפול בנתונים

הנחיית תהליך שלם של חקר מדעי בכיתות ח'-ט'