דיון בתכנון מתאים של השקייה.

הצעות לבחירת דרך ההנבטה מתאימה לניסוי.

תמיסת אם של אוקסין, אחסון ושימוש.

הצעה להכנת מערכת ניסוי שבה מצטבר הגז אתילן

הצעה לבדיקת השפעה של כיוון האור על פוטוטרופיזם

שינוי ריכוז חומר אנטיביוטי בעבודת ביוחקר

הכרת מד מוליכות והצעות לשימוש בו בניסויים בביוחקר

שיטת "הטיפה התלויה" ורעיונות אפשריים בביוחקר

הוראות הכנה