עינן ירוק

דיון בתכנון מתאים של השקייה.

עינן ירוק

הצעות לבחירת דרך ההנבטה מתאימה לניסוי.

עינן ירוק

תמיסת אם של אוקסין, אחסון ושימוש.

עינן ירוק

הצעה להכנת מערכת ניסוי שבה מצטבר הגז אתילן

עינן ירוק

הצעה לבדיקת השפעה של כיוון האור על פוטוטרופיזם

עינן ירוק

שינוי ריכוז חומר אנטיביוטי בעבודת ביוחקר

עינן ירוק

הכרת מד מוליכות והצעות לשימוש בו בניסויים בביוחקר

עינן ירוק

שיטת "הטיפה התלויה" ורעיונות אפשריים בביוחקר

עינן ירוק

הוראות הכנה