דיון בתכנון מתאים של השקייה.

הצעות לבחירת דרך הנבטה המתאימה לניסוי

תמיסת אם של אוקסין, אחסון ושימוש.

הצעה להכנת מערכת ניסוי שבה מצטבר הגז אתילן

הצעה לבדיקת השפעה של כיוון האור על פוטוטרופיזם

הכרת מד מוליכות והצעות לשימוש בו בניסויים בביוחקר

שיטת "הטיפה התלויה" ורעיונות אפשריים בביוחקר

נייר צלופן צבעוני כאמצעי לשינוי אורך גל בניסויים בפוטוסינתזה

הצעות לשינוי ריכוז חומר אנטיביוטי בניסויים בביוחקר

בקובץ מוצגים רעיונות אותם ניתן לבדוק בשיטת המדידה שבניסוי

הקובץ כולל רשימת כלים וחומרים והנחיות הכנה ללבורנט, הוראות עבודה לתלמיד, הערות למורה והצעה ראשונית שיתכן ותתאים לעבודת ביוחקר.

הצעות לשאלות חקר בביוחקר מאורגנות על פי נושאי על