מאמר בנושא הוראה ולמידה בדרך החקר, מיכל ציון.

מסמך זה יוכל לסייע למורה לתכנן באופן מסודר ושיטתי את פיתוח החשיבה של התלמידים במשולב עם הוראת תוכני הלימוד