וגמה לשאלות במבחן בגרות ביולוגיה מעשית שאלון 043008 מבוסס על בעיות 6-4 תשע"ו 2016

מסמך עזר לניסוח שאלת חקר מאמר מאת ד"ר עומר חורש

מהו קצב תהליך והשפעת גורמים שונים עליו. מאמר מאת ד"ר עומר חורש

סוגי בקרות וחשיבותן, רעיונות לשיפור הבנת הנושא

דוגמאות והערות לשאלות ממקורות שונים

בהקשר לניסויים המבוצעים בשיעורי מעבדה ובביוחקר וכן סקירת קשיים של תלמידים בהבנת הנושא

מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה