מסמך עזר לניסוח שאלת חקר מאמר מאת ד"ר עומר חורש

מהו קצב תהליך והשפעת גורמים שונים עליו. מאמר מאת ד"ר עומר חורש

סוגי בקרות וחשיבותן, רעיונות לשיפור הבנת הנושא

דוגמאות והערות לשאלות ממקורות שונים

בהקשר לניסויים המבוצעים בשיעורי מעבדה ובביוחקר וכן סקירת קשיים של תלמידים בהבנת הנושא

מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה