צמחים במעבדה

סוגי בקרות וחשיבותן, רעיונות לשיפור הבנת הנושא

תרביות

דוגמאות והערות לשאלות ממקורות שונים

קופסאות לבנות

בהקשר לניסויים המבוצעים בשיעורי מעבדה ובביוחקר וכן סקירת קשיים של תלמידים בהבנת הנושא

מבחנה

נייר צלופן צבעוני כאמצעי לשינוי אורך גל בניסויים בפוטוסינתזה