חטיבת ביניים
משקפיים על ספר

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

יד לוחצת על מסך

חומרי עזר להוראה ולמידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

נהלים והנחיות לכללי בטיחות

חטיבה עליונה
משקפיים על ספר

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

תרביות

תופעות ונושאים נחקרים בעבודת החקר

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

רעיונות לביוחקר בבית. ניסויים ותרגולים שחוברו על ידי מורים ובאחריות מורים