חטיבת ביניים
יד לוחצת על מסך

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

מיקורבים

ניסויים בנושאים שונים הכוללים את דרך שינוי של המשתנה התלוי, דרך מדידה, הערות, המלצות וקישורים.

יד מקישה על סמארטפון

חומרי עזר להוראה ולמידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

נהלים והנחיות לכללי בטיחות

משקפיים על ספר

מאמרים כבסיס לחקר וביוחקר

חטיבה עליונה
יד לוחצת על מסך

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

סיור אקולוגי - חלופה לתקופת הקורונה בלבד! (החומרים יעלו בקרוב)

תרביות

תופעות ונושאים נחקרים בעבודת החקר

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

רעיונות לביוחקר בבית. ניסויים ותרגולים שחוברו על ידי מורים ובאחריות מורים

משקפיים על ספר

מאמרים כבסיס לחקר וביוחקר