מצגת יום עיון מורים ולבורנטים 4.4.19

ביסוס השערה מדעית, רקע כללי על ממלכת החיידקים, כללי הבטיחות ועוד.