קופסאות לבנות

מעבדת היכרות עם בלפריזמה כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות למורה.

תלמידים במעבדה יחד עם לבורנטית

מעבדת היכרות עם בלפריזמה כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות לתלמיד.

צנצנות יחד עם גבעול ירוק

תצפית בסוגי תאים שונים במיקרוסקופ. קובץ הנחיות לתלמיד.

לבורנטית מסתכלת במיקרוסקופ

תצפית בסוגי תאים שונים במיקרוסקופ. קובץ הנחיות למורה.

יד אוחזת בקופסא

מעבדת היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות למורה.

סטונדטית במהלך ניסוי

מעבדת היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות לתלמיד.

עינן ירוק

מעבדת היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות לתלמיד.

סטודנטים במעבדה

מעבדת היכרות עם עינן ירוק כדוגמה ליצור חד תאי. קובץ הנחיות לתלמיד.