זיהוי נוכחות פחמן דו חמצני בתמיסה באמצעות אינדיקטור פנול אדום

זיהוי נוכחות פחמן דו חמצני בתמיסה באמצעות אינדיקטור פנול אדום

מבוסס על בחינת בגרות מעשית קיץ תשע"ז, בעיה 1

מבוסס על בחינת בגרות מעשית קיץ תשע"ז, בעיה 1

מיקרוסקופ

היכרות עם בלפריזמה כדוגמה ליצור חד תאי.

מיקרוסקופ

היכרות עם בלפריזמה כדוגמה ליצור חד תאי.

תצפית בסוגי תאים שונים במיקרוסקופ.

תצפית בסוגי תאים שונים במיקרוסקופ.

מיקורבים

היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי.

מיקורבים

היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי.

צנצנות עם חומרים

היכרות עם סנדלית כדוגמה ליצור חד תאי.

צנצנות עם חומרים

היכרות עם עינן ירוק כדוגמה ליצור חד תאי.

ידיים אוחזות חומרים במעבדה

הכנת תרביות חיידקים בצלחות פטרי והנחת דיסקיות נייר סינון ספוגות במיצוי שום

ידיים אוחזות חומרים במעבדה

הכנת תרביות חיידקים בצלחות פטרי והנחת דיסקיות נייר סינון ספוגות במיצוי שום

בדיקת מעבדה

הכנת תרביות חיידקים בצלחות פטרי והנחת דיסקיות נייר סינון ספוגות בטטרציקלין.

בדיקת מעבדה

הכנת תרביות חיידקים בצלחות פטרי והנחת דיסקיות נייר סינון ספוגות בטטרציקלין.

פרחים

טבילת גבעולים, שלהם פרחים בהירים, בתמיסות צבעוניות ומעקב אחר התפשטות הצבע בעלי הכותרת.

פרחים

טבילת גבעולים, שלהם פרחים בהירים, בתמיסות צבעוניות ומעקב אחר התפשטות הצבע בעלי הכותרת.

בדיקת השפעת הרתחה על חדירות קרום התא באמצעות חדירת צבע דרך קרומי התא וצביעת גרעין התא.

בדיקת השפעת הרתחה על חדירות קרום התא באמצעות חדירת צבע דרך קרומי התא וצביעת גרעין התא.

בפעילות זו התלמידים יפיקו ד.נ.א מתות שדה

בפעילות זו התלמידים יפיקו ד.נ.א מתות שדה

בדיקת השפעת אנזים קטלאז באורגניזמים שונים על קצב פירוק "מי חמצן"

בדיקת השפעת אנזים קטלאז באורגניזמים שונים על קצב פירוק "מי חמצן"

בטיחות, עיקור, מצעי מזון לגידול חיידקים, העברת תרביות וגידולן ועוד.

בדיקת השפעת אתנול על בררנות קרומי התאים ברקמת סלק

בדיקת השפעת אתנול על בררנות קרומי התאים ברקמת סלק