מבחנות במעבדה

עבודה נכונה במעבדה מתחילה במעבדה מצוידת ומאורגנת, בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים על ידי משרד החינוך. מומלץ לקרוא את חוזר מנכ"ל…

הניסויים לחטיבת הביניים מותאמים לתוכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבת הביניים ולמפרט התכנים שפורסם על ידי משרד החינוך.

כיתת לימוד

כאן תמצאו מצגות, סרטונים בנושאי הלימוד השונים.

גנים

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. מידע על עבודות החקר תוכלו למצוא תחת קטגורית החקר.