שימוש בפיפטה לצורך העברת נוזלים

הרצאה מאת אפרת לינק

הרצאה מאת אפרת לינק

הרצאה מאת ד"ר פרחי וקסמן

השתלמות בנושא ביולוגיה מולקולרית תש"ף 2020

בגרות מעשית בביולוגיה תשע"ז 2017 בעיה 2

בגרות מעשית בביולוגיה תשע"ז 2017 בעיה 2

בגרות מעשית בביולוגיה תשע"ד 2014 בעיה 4

בגרות מעשית בביולוגיה תשע"ד 2014 בעיה 4

בגרות מעשית תשע"ה 2015 בעיה 2

ניתוח דיונון ע"י פרופ' נדב ששר במסגרת הקורס- זואולוגיה חסרי חוליות, אוניברסיטת בן גוריון.