במצגת, הכוללת סרטון, מתואר מהלך הניסוי ותוצאותיו של בעיה 1 , חלקים א' ו-ב' מתוך מבחן בגרות המעשית 2013

במצגת, הכוללת סרטון, מתואר מהלך הניסוי ותוצאותיו של בעיה 1 , חלקים א' ו-ב' מתוך מבחן בגרות המעשית 2013

מבוסס על בעיות 4 ו-5 בגרות מעשית תשס"ו 2006

הניסוי מבוסס על בחינת בגרות מעשית בביולוגיה תשע"ט – 2019 בעיה 1 חלק א

ביוחקר ברשת, תיכון שמעון בן צבי גבעתיים ותיכון טומס ריבר ניו ג'רזי

ביוחקר ברשת, תיכון שמעון בן צבי גבעתיים ותיכון טומס ריבר ניו ג'רזי

Molecular Biology -- from Theory to Classroom Practice

השתלמות מורים בנושא שיטות עבודה מתקדמות בביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

השתלמות מורים בנושא שיטות עבודה מתקדמות בביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

הכנות בטווח הארוך והמיידי, התנהלות במהלך המבחן, בסיום המבחן, דוגמאות לשאלות ותשובות

שיטות עבודה במעבדה לביולוגיה

שיטות עבודה במיקרוביולוגיה

השתלמות בנושא ביולוגיה מולקולרית. יוני – יולי 2019 תשע"ט

שיטות עבודה במעבדה לביולוגיה

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה חנוכה 2019

השתלמות ביוחקר ברשת אוקטובר 2019