מבחנות במעבדה

עבודה נכונה במעבדה מתחילה במעבדה מצוידת ומאורגנת, בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים על ידי משרד החינוך.

הניסויים לחטיבה העליונה מותאמים לתוכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה ולמפרט התכנים שפורסם על ידי משרד החינוך.

כיתת לימוד

כאן תמצאו מצגות, מקורות מידע וסרטונים בנושאי הלימוד השונים.

גנים

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. מידע על עבודות החקר תוכלו למצוא תחת קטגוריה זו.