מבחנות

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ למורה.

מבחנות

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ ללבורנט.

מבחנות

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ לתלמיד.

זוג ידיים אוחזות קופסאת מבחנות

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ למורה.

זוג ידיים אוחזות קופסאת מבחנות

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ ללבורנט.

זוג ידיים אוחזות קופסאת מבחנות

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ לתלמיד.

מבחנה

הנחיות לבדיקת pH של מים ושינויים שיש לבצע בהתאם לניסוי.

ידיים אוחזות בחומר במבעבדה

סוגי מיצויים ודרך הכנתם, תהליכים המתקיימים במיצוי.

כף יד אוחזת מבחנה

מדוע חשוב לדעת מהו תאריך התפוגה

מידע אודות מתילן כחול.

מבחנות במעבדה

השפעת טמפרטורות נמוכות על מבנים ותהליכים

תלמידים במבעדה עורכים ניסוי

רשימה ממוינת של ניסויים

סטודנטיות מבצעות ניסוי

קובץ ללבורנט

תרגיל שימוש במכשיר אלקטרופורזה בג'ל

תרגיל שימוש במכשיר אלקטרופורזה בג'ל

תרגיל שימוש במכשיר אלקטרופורזה בג'ל

הכרת מבנה המיקרופיפטור ועקרונות השימוש בו

הכרת מבנה המיקרופיפטור ועקרונות השימוש בו

הכרת מבנה המיקרופיפטור ועקרונות השימוש בו

מיון ניסויים לפי תכנית הלימודים (2015), שיטות ומכשור, וכן עדכונים על פי הוראות בטיחות

הסברים ודוגמאות לתרגול

דיפוזיה ואוסמוזה, חדירות קרומים, אנזימים

רביה בצמחים, נביטה ופירוק חומרי תשמורת בנבט

הסברים ודוגמאות המסייעים להקניית מיומנויות חקר

השפעת גורמי סביבה על נביטה

הובלת מים בצמחים, דיות ופיוניות

נשימה ותסיסה בתאי שמרים, נשימה תאית בצמחים ובבעלי חיים, פוטוסינתזה

שיטות לזיהוי חומרים ולמדידת כמותם

הגברה של DNA בעזרת מכשיר ה-PCR. הפרדת קטעי DNA במכשיר אלקטרופורזה בג'ל. זיהוי נוכחותו של הגן המקנה עמידות לאמפיצילין

הגברה של DNA בעזרת מכשיר ה-PCR. הפרדת קטעי DNA במכשיר אלקטרופורזה בג'ל. זיהוי נוכחותו של הגן המקנה עמידות לאמפיצילין

הגברה של DNA בעזרת מכשיר ה-PCR. הפרדת קטעי DNA במכשיר אלקטרופורזה בג'ל. זיהוי נוכחותו של הגן המקנה עמידות לאמפיצילין