הערכת ריכוז הנוגדנים כנגד חלבון המעטפת של נגיף הקורונה

הערכת ריכוז הנוגדנים כנגד חלבון המעטפת של נגיף הקורונה

הערכת ריכוז הנוגדנים כנגד חלבון המעטפת של נגיף הקורונה

שימו לב - במהלך השנים חלו שינויים בנהלי הבטיחות במעבדות בתי הספר. יש להקפיד לעבוד על פי נהלי הבטיחות המעודכנים…

מבוסס על בחינת בגרות מעשית תשנ"ט 1999

בדיקת השפעת טמפרטורה על חדירות קרום התא ברקמת שורש של סלק

בדיקת השפעת טמפרטורה על חדירות קרום התא ברקמת שורש של סלק

דוגמה לשאלות במבחן בגרות ביולוגיה מעשית שאלון 043008 מבוסס על בעיות 6-4 תשע"ו 2016

מבוסס על ניסוי דיפוזיה של פחמן דו חמצני שפורסם באתר המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות ביולוגיה בבתי הספר.

מבוסס על ניסוי דיפוזיה של פחמן דו חמצני שפורסם באתר המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות ביולוגיה בבתי הספר.

מבוסס על בעיה 4 בגרות מעשית תשס"ה 2005

מבוסס על בעיה 2, בחינת בגרות מעשית תשס"ח 2008

מבוסס על בחינת בגרות מעשית תשס"ו (2006) בעיות 4, 5.

מבוסס על בעיה 2, בחינת בגרות מעשית תשע"ה 2015

מבוסס על בעיה 4 ,בחינת בגרות מעשית תשע"ח 2018

מבוסס על ניסוי 2 חלק ב, נושא רבייה, אוגדן ניסויים בביולוגיה

מבוסס על בחינה מעשית, בעיה 2, חלק ב, תשע"ז 2017.

מבוס על בחינה מעשית, בעיה 2, חלק ב, תשע"ז 2017.

מבוסס על בבעיה 1 בבחינת בגרות מעשית תשע"ט 2019

ניסוי איכותי לבדיקת שני תהליכים באותו מיצוי

סוגי מיצויים ודרך הכנתם, תהליכים המתקיימים במיצוי.

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתה יוד

הנחיות להכנת כלים וחומרים

דיפוזיה דרך קרום שקית דיאליזה

הנחיות לבדיקת pH של מים ושינויים שיש לבצע בהתאם לניסוי.

רשימת נושאי החקר המשלבים שיטות מולקולריות, המוצעים על ידי המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר

רקע עיוני, נהלי בטיחות, לשלב ההגברה ב- PCR ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

הכנת תבנית ה- DNA, הכנת ריאקציית ה- PCR ושלבי עבודה בתהליך הרצת תוצרי PCR

מידע על ציוד וחומרים הנדרשים לביצוע הגברה של גנים של חיידקי אגרובקטריום במכשיר PCR

רקע לניסוי, לשלב ההגברה ב PCR ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

סיפור רקע,הרצת תוצרי PCR אלקטרופורזה בג'ל

טבלת כלים וחומרים והסברים לפריטים

רקע עיוני, הערות לגבי שלבי העבודה, תוצאות צפויות ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

זיהוי הביטוי של חלבון מדווח בתאי מעי ובתאי שריר, היכרות עם פנוטיפים שונים של נמטודות

מידע לגבי הספקת כלים וחומרים, הנחיות לארגון הפריטים ולוח זמנים להכנתם

מדוע חשוב לדעת מהו תאריך התפוגה

מידע לגבי הספקת כלים וחומרים, הנחיות לארגון הפריטים ולוח זמנים להכנתם

הניסוי משלב שיטות עבודה במיקרוביולוגיה ובהנדסה גנטית. כולל רקע עיוני, תשובות לשאלות בדפי התלמיד ורשימת מקורות מידע

העברת פלסמיד pGFP לחיידקי E.Coli ומעקב אחר ביטוי הגן

מידע על כלים וחומרים שיסופקו והסברים לגבי פריטים שיש להכין

תרגיל שימוש באלקטרופורזה בג'ל עם צבענים

עקרונות השיטה, תכונות הצבענים, הערות לשלבי העבודה וסיכום תוצאות

תרגיל שימוש באלקטרופורזה בג'ל עם צבענים

תרגול בהעברת נפחים של נוזל באמצעות מיקרופיפטור

הערות ודגשים לגבי דיוק בעבודה ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

תרגול בהעברת נפחים של נוזל באמצעות מיקרופיפטור

הערות לגבי דיוק בעבודה ורשימת כלים וחומרים לכל אחת מהמשימות לתלמיד

הפקתDNA מִתאים, הגברת ה-DNA באמצעות PCRוזיהוי חרקים שהודבקו בוולבכיה באמצעות אלקטרופורזה בג'ל

הפקתDNA מִתאים, הגברת ה-DNA באמצעות PCRוזיהוי חרקים שהודבקו בוולבכיה באמצעות אלקטרופורזה בג'ל

המלצות לגבי התארגנות והכנת כלים וחומרים לקבוצות תלמידים במסגרת ביוחקר

הפקת DNA מִתאים, הגברת ה-DNA באמצעות PCR וזיהוי חרקים שהודבקו בוולבכיה באמצעות אלקטרופורזה בג'ל

פתרון תעלומה באמצעות הגברה ב- PCR , הפרדת קטעי DNA באמצעות אלקטרופורזה בג'ל ושימוש בסולם DNA

הקדמה, שיעורי הכנה, הערות לגבי ביצוע הניסוי, תשובות לשאלות בדפי התלמיד ורשימת מקורות מידע

מידע על מכשור ופריטים שיסופקו והסברים לגבי כל הפריטים שיש להכין

פתרון תעלומה באמצעות הגברה ב- PCR , הפרדת קטעי DNA באמצעות אלקטרופורזה בג'ל ושימוש בסולם DNA

מבחנה

מיון ניסויים שונים בבחינות הבגרות לפי נושאי הוראה, מיומנויות חקר ושיטות עבודה (מתוך עלון מורים לביולוגיה)

מיון ניסויים לפי תכנית הלימודים (2015), שיטות ומכשור, וכן עדכונים על פי הוראות בטיחות

רביה בצמחים, נביטה ופירוק חומרי תשמורת בנבט

הסברים ודוגמאות המסייעים להקניית מיומנויות חקר

השפעת גורמי סביבה על נביטה

שיטות לזיהוי חומרים ולמדידת כמותם

דיפוזיה ואוסמוזה, חדירות קרומים, אנזימים

הסברים ודוגמאות לתרגול

נשימה ותסיסה בתאי שמרים, נשימה תאית בצמחים ובבעלי חיים, פוטוסינתזה

הובלת מים בצמחים, דיות ופיוניות

מבחנות במעבדה

השפעת טמפרטורות נמוכות על מבנים ותהליכים

בטיחות, עיקור, מצעי מזון לגידול חיידקים, העברת תרביות וגידולן, שיטות להערכת מספר החיידקים בתרבית ועוד.

הקדמה, הערות לגבי שיעורי הכנה וביצוע הניסוי ותשובות לשאלות שבדפי התלמיד

הכרת שיטה להפקת DNA מחרקים וזיהוי נוכחות של חיידק הוולבכיה בחרקים שונים.

המלצות לגבי התארגנות והכנת כלים וחומרים לקבוצות תלמידים במסגרת ביוחקר

הקובץ כולל רשימת כלים וחומרים והנחיות הכנה ללבורנט, הוראות עבודה לתלמיד, הערות למורה והצעה ראשונית שיתכן ותתאים לעבודת ביוחקר.

מבוסס על בעיה 1 ,בחינת בגרות ביולוגיה מעשית, תשע"ט (2019) דיון בצדדים המעשיים ועיוניים, תוצאות ורעיונות לביוחקר

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה , חנוכה תש"ף – דצמבר 2019

מיקרוסקופ

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה, חנוכה תש"ף – דצמבר 2019

דיון בתוצאות הניסוי, בייחודו של האנזים ורעיונות לשילוב בביוחקר

מבחנות

תכונות פנול פתלאין, שימוש בו והוראות בטיחות

Multichannel pipette injecting liquid into a microtiter plate

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה, חנוכה תש"ף – דצמבר 2019

ידיים אוחזות חומרים במעבדה

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה, חנוכה תש"ף – דצמבר 2019