טוען אירועים

אפריל 2022

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
27 כד אדר
28 כה אדר
29 כו אדר
30 כז אדר
31 כח אדר
1 כט אדר
2 א ניסן
3 ב ניסן
4 ג ניסן
5 ד ניסן
6 ה ניסן
7 ו ניסן
8 ז ניסן
9 ח ניסן
10 ט ניסן
11 י ניסן
12 יא ניסן
13 יב ניסן
14 יג ניסן
15 יד ניסן

ערב פסח

16 טו ניסן

פסח יום א׳

17 טז ניסן

פסח יום ב׳ (חול המועד)

א׳ בעומר

18 יז ניסן

פסח יום ג׳ (חול המועד)

ב׳ בעומר

19 יח ניסן

פסח יום ד׳ (חול המועד)

ג׳ בעומר

20 יט ניסן

פסח יום ה׳ (חול המועד)

ד׳ בעומר

21 כ ניסן

פסח יום ו׳ (חול המועד)

ה׳ בעומר

22 כא ניסן

פסח יום ז׳

ו׳ בעומר

23 כב ניסן

ז׳ בעומר

24 כג ניסן

ח׳ בעומר

25 כד ניסן

ט׳ בעומר

26 כה ניסן

י׳ בעומר

27 כו ניסן

י״א בעומר

28 כז ניסן

יום השואה

י״ב בעומר

29 כח ניסן

י״ג בעומר

30 כט ניסן

י״ד בעומר