טוען אירועים

אפריל 2021

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
28 טו ניסן

פסח יום א׳

29 טז ניסן

פסח יום ב׳ (חול המועד)

א׳ בעומר

30 יז ניסן

פסח יום ג׳ (חול המועד)

ב׳ בעומר

31 יח ניסן

פסח יום ד׳ (חול המועד)

ג׳ בעומר

1 יט ניסן

פסח יום ה׳ (חול המועד)

ד׳ בעומר

2 כ ניסן

פסח יום ו׳ (חול המועד)

ה׳ בעומר

3 כא ניסן

פסח יום ז׳

ו׳ בעומר

4 כב ניסן

ז׳ בעומר

5 כג ניסן

ח׳ בעומר

6 כד ניסן

ט׳ בעומר

7 כה ניסן

י׳ בעומר

8 כו ניסן

יום השואה

י״א בעומר

9 כז ניסן

י״ב בעומר

10 כח ניסן

י״ג בעומר

11 כט ניסן

י״ד בעומר

12 ל ניסן

ט״ו בעומר

13 א אייר

ט״ז בעומר

14 ב אייר

יום הזכרון

י״ז בעומר

15 ג אייר

יום העצמאות

י״ח בעומר

16 ד אייר

י״ט בעומר

17 ה אייר

כ׳ בעומר

18 ו אייר

כ״א בעומר

19 ז אייר

כ״ב בעומר

20 ח אייר

כ״ג בעומר

21 ט אייר

כ״ד בעומר

22 י אייר

כ״ה בעומר

23 יא אייר

כ״ו בעומר

24 יב אייר

כ״ז בעומר

25 יג אייר

כ״ח בעומר

26 יד אייר

פסח שני

כ״ט בעומר

27 טו אייר

ל׳ בעומר

28 טז אייר

ל״א בעומר

29 יז אייר

ל״ב בעומר

30 יח אייר

ל״ג בעומר

1 יט אייר

ל״ד בעומר