קופסאות לבנות

השפעת ריכוז אוראה על קצב פעילות אוראז ממיצוי זרעי סויה

תרביות

השפעת ריכוז אוראז ממיצוי זרעי סויה על קצב פירוק אוראה

עינן ירוק

פעילות פוספטאז המופרש משורשוני לוביה

מבחנה

פעילות אוראז במיצוי מנבטי סויה ולא באנזים מנוקה

חומרים בקופסאות במעבדה

פעילות אוראז במיצוי ובחיידק הליקובקטר פילורי (כולל עבודה באקסל)

כיתת לימוד במעבדה

מצגת חידודים לבגרות המעבדה

מתילן כחול

מידע אודות החומר מתילן כחול