יצירת מוטיבציה בקרב תלמידים + מבחינת הבגרות במעבדה לעבודת ביוחקר

יצירת מוטיבציה בקרב תלמידים + מבחינת הבגרות במעבדה לעבודת ביוחקר

מועד ההשתלמות:25דצמבר2019
מקום ההשתלמות:בית הספר לחינוך (בניין 905) אוניברסיטת בר-אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות