יום עיון בנושא טרנספורמציה לחיידקים

יום עיון בנושא טרנספורמציה לחיידקים 3/1/2019, כ"ו בטבת תשע"ט

מועד ההשתלמות:03ינואר2019
מקום ההשתלמות:בי"ס לחינוך (בנין 905), אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:40 ₪
הרשמה להשתלמות