השתלמות ללבורנטים חדשים – חנוכה תשפ"ב

בטיחות, ביוחקר , תמיסות, מיהולים, בופרים וטטרציה, ניסויי בית 30.11.21, 1.12.21, 5.12.21, 6.12.21

מועד ההשתלמות:30נובמבר2021
מקום ההשתלמות:השתלמות מקוונת
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות