השתלמות לבורנטים חדשים

השתלמות לבורנטים חדשים 18-19/6 22/6

מועד ההשתלמות:18יוני2023
מקום ההשתלמות:הפקולטה לחינוך בניין בנין 905 קומה 3
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות