השתלמות לבורנטים חדשים 2020

בטיחות במעבדה, תמיסות, נביטה וצמיחה, שיטות עבודה 2/12 ,6/12 ,8/12 ,10/12 ,23/12

מועד ההשתלמות:02דצמבר2020
מקום ההשתלמות:השתלמות מקוונת
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות