השתלמות לבורנטים חדשים סבב ד'

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה 24-26/12/19 29/12/19

תוכנית ההשתלמות

20 שעות ביולוגיה:

כימות ויטמין C, יצירת עקומת כיול ותהליכי חמצון חיזור. טיטרציה ויישום תגובות חומצה בסיס למדידת נשימה תאית בשמרים. הבסיס הכימי לשיטות מדידה אלו.

שיטות עבודה במיקרוביולוגיה, הכנת תכשירים שונים והסתכלות במיקרוסקופ, הכרת שיטה חדשה למדידת פעילות אנזימטית.

20 שעות כימיה:

מבנה וקישור- הפרדה וזיהוי חומרים. חישובים- מעבר בין יחידות קביעת אחוז הסוכר במשקאות קלים, חומצה ובסיס כולל טיטרציה.

מועד ההשתלמות:24דצמבר2019
מקום ההשתלמות:בית הספר לחינוך (בניין 905) אוניברסיטת בר-אילן
עלות ההשתלמות:100 ₪
הרשמה להשתלמות