השתלמות לבורנטים חדשים -המשך

ההשתלמות מועדת ללבורנטים שהשתתפו בהשתלמות דצמבר 2020 20/5/21, 22/05/21, 24/05/21

מועד ההשתלמות:20יוני2021
מקום ההשתלמות:בית הספר לחינוך בניין 905 אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות