השתלמות לבורנטים – הכנה לקראת הבגרות

השתלמות לבורנטים – הכנה לקראת הבגרות 07/05/2019, ב' באייר תשע"ט

מועד ההשתלמות:07מאי2019
מקום ההשתלמות:בי"ס לחינוך (בנין 905), אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות