השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה (דרום)

השתלמות לבורנטים בנושא ביולוגיה 26/06/2019, 27/06/2019, 02/07/2019, 03/07/2019

מועד ההשתלמות:26יוני2019
מקום ההשתלמות:מרכז פיס באר שבע
עלות ההשתלמות:150 ₪
הרשמה להשתלמות