בשנת תשע"ט לא תתקיים השתלמות לבורנטים לקראת בגרות המעבדה

ישלח סרטון הדרכה לאחר פרסום רשימת החומרים 28/05/2019, ב' באייר תשע"ט

מועד ההשתלמות:28מאי2019
מקום ההשתלמות:בי"ס לחינוך (בנין 905), אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות