ביולוגיה מולקולרית -מורים

ביולוגיה מולקולרית 7/2/19, 13/2/19, 14/2/19

מועד ההשתלמות:07פברואר2019
מקום ההשתלמות:בי"ס לחינוך (בנין 905), אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות