ביולוגיה מולקולרית- לבורנטים

ביולוגיה מולקולרית- לבורנטים 25/6/19

מועד ההשתלמות:25יוני2019
מקום ההשתלמות:בי"ס לחינוך (בנין 905), אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:40 ₪
הרשמה להשתלמות