אודות המרכז

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר, נמצא בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. המרכז הינו חדשני ויחודי בארץ ובעולם היות ומשלב בין פיתוח תוכניות לימוד בנושאי ההוראה במעבדה הביולוגית ועבודות חקר לבין הדרכה תמיכה ואספקת חומרים לעבודת המעבדה.
צוות המרכז כולל הנהלה אקדמית, צוות אקדמי של אוניברסיטת בר אילן , מורות מפתחות, לבורנטיות וצוות מינהלי.
המרכז מפתח ניסויים חדשים המעשירים באופן קבוע את תכנית הלימודים בביולוגיה, מיישמים רעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשות.

המרכז מפתח השתלמויות יחודיות למורים וטכנאי מעבדה לטובת העשרה והתפתחות מקצועית.

המרכז תומך באופן שוטף בצוותי ההוראה בבתי הספר בכל הנוגע לחלק המעשי של תכנית הלימודים בביולוגיה: לימוד ביולוגיה במעבדה ובשדה וביצוע
עבודות חקר גם במסגרת הביוחקר, בכל רמות ההוראה.

המרכז מבצע מחקרים אקדמיים ומפרסם מאמרים על חידושים בשיטות, נהלי בטיחות בעבודה עם חומרים וגישות פדגוגיות חדשות.

המרכז משמש גם כמרכז אספקה או השאלה של חומרים אורגניזמים וציוד הדרושים לביצוע הניסויים.