אודות המרכז

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר, נמצא בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן.

המרכז, שהוא ייחודי וחדשני בארץ ובעולם, מנוהל על ידי צוות אקדמאים מאוניברסיטת
בר אילן, מומחים בתחום הביולוגיה והוראת המדעים. לצידו של צוות ההנהלה פועלות מורות מפתחות, עובדות מעבדה וחברי צוות מנהלי.

בצוות המרכז מפתחים ניסויים חדשים ומיישמים רעיונות חדשים וטכנולוגיות מתקדמות. כל זה על מנת להעשיר באופן קבוע את תכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים.
במרכז מבצעים מחקרים אקדמיים ומפרסמים מאמרים בנושאים כגון שיטות עבודה חדשות, גישות פדגוגיות חדשות ונהלי בטיחות בעבודה עם חומרים.

בהשתלמויות, בפרסומים ובתמיכה יום יומית הצוות מנגיש את כל המידע למורים ולעובדי מעבדה בבתי הספר, והם המדריכים את התלמידים ומסייעים להם בביצוע עבודות חקר במעבדה ובשדה.

במרכז מספקים חומר חי וחומרים המתאימים לביצוע ניסויים בבתי הספר, אליהם מצורפים כללי בטיחות בעבודה עם אותם חומרים. במקרים מיוחדים משאילים גם ציוד הנדרש לביצוע ניסויים.