ניסיון לשנות דנ"א בגופו של אדם כדי לרפא אותו עשוי להביא פריצת דרך ברפואה הגנטית

בניסוי, שבוצע בקליפורניה, החדירו המדענים לגופו של חולה בתסמונת תורשתית וירוסים שנשאו מידע גנטי במטרה לתקן את הדנ"א שלו. אם הניסוי יצליח, הוא יאפשר טיפול בתסמונות גנטיות רבות