בעיה 1 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 1 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 1 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 1 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה. *קיים עדכון לחלק א

בעיה 2 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 2 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 2 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 2 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה. *קיים עדכון לחלק א

בעיה 3 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 3 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 3 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 3 -בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה. *קיים עדכון לחלק א

בעיה 4 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 4 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 4 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 4 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 5 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 5 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 5 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 5 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 1 - בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 2 - בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 3 - בדיקת הפעילות של האנזים אוראז בזרעי סויה.

בעיה 4 -בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 5 - בדיקת גורמים המשפיעים על תהליך הנשימה התאית בשמרים.

בעיה 1 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בעיה 1 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בעיה 1 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בעיה 1 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בעיה 1 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בעיה 2 - בדיקת פעילות של האנזים קטאלז בשמרים

בעיה 2 - בדיקת פעילות של האנזים קטאלז בשמרים

בעיה 2 - בדיקת פעילות של האנזים קטאלז בשמרים

בעיה 2 - בדיקת פעילות של האנזים קטאלז בשמרים

בעיה 2 - בדיקת פעילות של האנזים קטאלז בשמרים

בעיה 3 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז בקולרבי

בעיה 3 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז בקולרבי

בעיה 3 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז בקולרבי

בעיה 3 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז בקולרבי

בעיה 3 - בדיקת פעילות של האנזים קטלאז בקולרבי

בעיה 4 - תהליך היווצרות עמילן מגלוקוז פוספט, המתרחש בתסנין מתפוח אדמה

בעיה 4 - תהליך היווצרות עמילן מגלוקוז פוספט, המתרחש בתסנין מתפוח אדמה

בעיה 5 - פוטוסינתזה בעלעלי סלרי

בעיה 5 - פוטוסינתזה בעלעלי סלרי

בעיה 6 - פוטוסינתזה בעלי סלק

בעיה 6 - פוטוסינתזה בעלי סלק

תודה לד"ר עדנה בן יצחק אשר עמלה ודאגה לסרוק את החוברות

בעיה 1

בעיה 2

בעיה 3

בעיה 4

בעיה 5

בעיה 6

בעיות 6-1

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4

בעיות 3-1

בעיות 6-4