המרכז מספק אורגניזמים, זרעים וחומרים לצורך ביצוע ניסויים בביולוגיה, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

במרכז מתקיימים ימי עיון והשתלמויות במגוון נושאים למורים וללבורנטים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

חומרים במעבדה

תוכנית הלימודים בביולוגיה כוללת חלק מעשי של ביצוע ניסויים במעבדות. בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים.

לבורנטית עם מקרוסקופ

תוכנית הלימודים בביולוגיה כוללת חלק מעשי של ביצוע ניסויים במעבדות. בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי לימוד שונים המיועדים לתלמידי החטיבה העליונה.

סטודנטית עם טאבלט במעבדה

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. כאן תוכלו למצוא רעיונות ונושאים שונים לעבודות החקר בחטיבת הביניים ולעבודת הביוחקר בחטיבה העליונה.

בגלריה זו תטעמו מהפעילויות והניסויים במרכז.