הערכה כוללת ציוד וחומרים שנדרשים לביצוע ניסויים בביולוגיה מולקולרית.

Multichannel pipette injecting liquid into a microtiter plate

כל עיבוד כולל תיאור וסרטון הממחיש את שלבי הביצוע של הניסוי ותוצאותיו

שני מאמרים חדשים. מהו קצב תהליך והשפעת גורמים שונים עליו. דיוק, אמינות ומהימנות- מה בעצם ההבדל?

בדיקות צמחים במעבדה

תרגולים ורעיונות לניסויים שחוברו על ידי מורים ובאחריות המורים, לשימוש בתקופה מאתגרת זו.

הסבר אודות תשלום עבור המנוי והזמנת חומרים מרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר

מבחנות במעבדה

המרכז מספק אורגניזמים, זרעים וחומרים לצורך ביצוע ניסויים בביולוגיה, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

צמחים

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה וחומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים.

אישה מתבוננת במיקרוסקופ ולצדו מבחנות

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה ורעיונות לנושאי ביוחקר, כללי בטיחות במעבדה, רעיונות ושיטות חקר המיועדים לתלמידי חטיבה עליונה.

במרכז מתקיימים ימי עיון והשתלמויות במגוון נושאים למורים וללבורנטים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

לבורנטית במעבדה

בגלריה זו תטעמו מהפעילויות והניסויים במרכז.

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. כאן תוכלו למצוא רעיונות ונושאים שונים לעבודות החקר בחטיבת הביניים ולעבודת הביוחקר בחטיבה העליונה.