המצגת וההקלטה של המפגש

מפגשים מוקלטים, סרטונים ומצגות המבוססים על ניסויים לקראת בחינת הבגרות המעשית

לשימושכם קישורים לניסוי בית, לביוחקר בבית וניסוים מצולמים

הצעות לביצוע ניסויים בבית, הצעות לביוחקר, מצגות וסרטונים לתלמידי החטיבה העליונה וחטיבת הביניים

אישה מתבוננת במיקרוסקופ ולצדו מבחנות

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה ורעיונות לנושאי ביוחקר, כללי בטיחות במעבדה, רעיונות ושיטות חקר המיועדים לתלמידי חטיבה עליונה.

מבחנות במעבדה

המרכז מספק אורגניזמים, זרעים וחומרים לצורך ביצוע ניסויים בביולוגיה, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

צמחים

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה וחומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים.

הערכה כוללת ציוד וחומרים שנדרשים לביצוע ניסויים בביולוגיה מולקולרית.

פרופ׳ מיכל ציון , הראש בשתוף פעולה עם האיחוד הארי לשיקום נחל כופר

רעיונות לשילוב מיזם חברתי סביבתי בתוכ"ל בביולוגיה

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. כאן תוכלו למצוא רעיונות ונושאים שונים לעבודות החקר בחטיבת הביניים ולעבודת הביוחקר בחטיבה העליונה.

במרכז מתקיימים ימי עיון והשתלמויות במגוון נושאים למורים וללבורנטים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

בדיקות צמחים במעבדה

תרגולים ורעיונות לניסויים שחוברו על ידי מורים ובאחריות המורים, לשימוש בתקופה מאתגרת זו.

לבורנטית במעבדה

בגלריה זו תטעמו מהפעילויות והניסויים במרכז.