Multichannel pipette injecting liquid into a microtiter plate

קבוצות הדיון באתר משרד החינוך לא פעילות בשל בעיית אבטחה חמורה. הסיסמה בקבוצת שאלות ועדכונים הפעילה, נשארה ללא שינוי, כמו בקבוצות הדיון באתר משרד החינוך. בברכת חג שמח. צוות בר אילן

מבחנות

הרשמה לקבלת חומרים לבחינת הבגרות . הבחינה תתקיים ביום רביעי י' באייר 11.5.2022. ניתן להירשם עד ליום חמישי ט' באדר א' 10.2.22

מבחנות במעבדה

המרכז מספק אורגניזמים, זרעים וחומרים לצורך ביצוע ניסויים בביולוגיה, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

אישה מתבוננת במיקרוסקופ ולצדו מבחנות

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה ורעיונות לנושאי ביוחקר, כללי בטיחות במעבדה, רעיונות ושיטות חקר המיועדים לתלמידי חטיבה עליונה.

צמחים

בעמודים הבאים תוכלו למצוא הצעות לניסויים בנושאי הלימוד, עזרי הוראה וחומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים.

מיקרוסקופ

לרשותכם שני סרטונים חדשים בנושא שימוש בפיפטה ופיפטת פסטר

הערכה כוללת ציוד וחומרים שנדרשים לביצוע ניסויים בביולוגיה מולקולרית.

חלופות לסיור אקולוגי בתקופת הקורונה

יד עם כפפה אוחזת בציוד מעבדה בזמן ניסוי

למידה בדרך החקר הינה אבן דרך בהוראת הביולוגיה. כאן תוכלו למצוא רעיונות ונושאים שונים לעבודות החקר בחטיבת הביניים ולעבודת הביוחקר בחטיבה העליונה.

הצעות לביצוע ניסויים בבית, הצעות לביוחקר, מצגות וסרטונים לתלמידי החטיבה העליונה וחטיבת הביניים

בדיקות צמחים במעבדה

תרגולים ורעיונות לניסויים שחוברו על ידי מורים ובאחריות המורים, לשימוש בתקופה מאתגרת זו.

ההבדל בין "מהי השפעת" ל"כיצד" – מסמך עזר לניסוח שאלת חקר

במרכז מתקיימים ימי עיון והשתלמויות במגוון נושאים למורים וללבורנטים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

לבורנטית במעבדה

בגלריה זו תטעמו מהפעילויות והניסויים במרכז.