דיון בתכנון מתאים של השקייה.

הצעות לבחירת דרך הנבטה המתאימה לניסוי

תמיסת אם של אוקסין, אחסון ושימוש.

הצעה להכנת מערכת ניסוי שבה מצטבר הגז אתילן

הצעה לבדיקת השפעה של כיוון האור על פוטוטרופיזם

הכרת מד מוליכות והצעות לשימוש בו בניסויים בביוחקר

שיטת "הטיפה התלויה" ורעיונות אפשריים בביוחקר

הוראות הכנה

נייר צלופן צבעוני כאמצעי לשינוי אורך גל בניסויים בפוטוסינתזה

הצעות לשינוי ריכוז חומר אנטיביוטי בניסויים בביוחקר