סוגי בקרות וחשיבותן, רעיונות לשיפור הבנת הנושא

דוגמאות והערות לשאלות ממקורות שונים

בהקשר לניסויים המבוצעים בשיעורי מעבדה ובביוחקר וכן סקירת קשיים של תלמידים בהבנת הנושא

דוגמה לשאלות במבחן בגרות, ביולוגיה מעשית שאלון 043008. מבוסס על בעיות 4 -6 תשע"ו 2016