חטיבת ביניים
תלמידים במעבדה

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

צנצנות יחד עם גבעול ירוק

תופעות ונושאים נחקרים בעבודת החקר

נהלים והנחיות לכללי בטיחות

חטיבה עליונה
תלמידים במעבדה

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

צנצנות יחד עם גבעול ירוק

תופעות ונושאים נחקרים בעבודת החקר

נהלים והנחיות לכללי בטיחות