חטיבת ביניים

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

חומרי עזר להוראה ולמידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות

נהלים והנחיות לכללי בטיחות

חטיבה עליונה

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי

תופעות ונושאים נחקרים בעבודת החקר

נהלים והנחיות לכללי בטיחות

הצעות לשאלות חקר בביוחקר מאורגנות על פי נושאי על. בכל הצעה מוצגת שיטת המדידה המומלצת, מקור מידע ועוד.