ניתוח דיונון ע"י פרופ' נדב ששר במסגרת הקורס- זואולוגיה חסרי חוליות, אוניברסיטת בן גוריון.