בחור מציג מצגת

לקראת בחינת הבגרות המעשית במעבדה תשע"ז (2017)

בחור מציג מצגת

דוגמה לשאלות במבחן בגרות, ביולוגיה מעשית שאלון 043008 מבוסס על בעיות 4 -6 תשע"ו 2016

בחור מציג מצגת

הכנות לקראת המבחן: לטווח קצר ולטווח רחוק, התנהלות במהלך המבחן ובסיום המבחן. דוגמאות לשאלות ולתשובות