יד מוזגת חומר מצנצנת

לקראת בחינת הבגרות המעשית במעבדה תשע"ז (2017)