מבחנות

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ למורה.

תלמידים במבעדה

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ ללבורנט.

לבורנטית במעבדה

ניסוי איכותי לבדיקת תהליכי יצירה ופירוק באותו מיצוי. קובץ לתלמיד.

צנצנות עם חומרים

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ למורה.

תלמידה מסדרת קופסאות חומרים

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ ללבורנט.

תרביות

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתות י'. קובץ לתלמיד.

בחור מביט במיקרוסקופ

הנחיות לבדיקת pH של מים ושינויים שיש לבצע בהתאם לניסוי.

מנורה מסך מחשב וצמח

סוגי מיצויים ודרך הכנתם, תהליכים המתקיימים במיצוי.

תלמידים במעבדה

מדוע חשוב לדעת מהו תאריך התפוגה

מתילן כחול

מידע אודות מתילן כחול.

ידיים אוחזות בחומר במבעבדה

השפעת טמפרטורות נמוכות על מבנים ותהליכים

תלמידים במבעדה עורכים ניסוי

רשימה ממוינת של ניסויים

חומרים בקופסאות במעבדה

קובץ ללבורנט