ניסוי איכותי לבדיקת שני תהליכים באותו מיצוי

סוגי מיצויים ודרך הכנתם, תהליכים המתקיימים במיצוי.

מודל למעבר גזים בגוף האדם. ניסוי מומלץ לתלמידי כיתה יוד

הנחיות להכנת כלים וחומרים

דיפוזיה דרך קרום שקית דיאליזה

הנחיות לבדיקת pH של מים ושינויים שיש לבצע בהתאם לניסוי.

רקע עיוני, הערות לגבי שלבי העבודה, תוצאות צפויות ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

זיהוי הביטוי של חלבון מדווח בתאי מעי ובתאי שריר, היכרות עם פנוטיפים שונים של נמטודות

מידע לגבי הספקת כלים וחומרים, הנחיות לארגון הפריטים ולוח זמנים להכנתם

מדוע חשוב לדעת מהו תאריך התפוגה

מידע לגבי הספקת כלים וחומרים, הנחיות לארגון הפריטים ולוח זמנים להכנתם

הניסוי משלב שיטות עבודה במיקרוביולוגיה ובהנדסה גנטית. כולל רקע עיוני, תשובות לשאלות בדפי התלמיד ורשימת מקורות מידע

העברת פלסמיד pGFP לחיידקי E.Coli ומעקב אחר ביטוי הגן

מבחנה

מיון ניסויים שונים בבחינות הבגרות לפי נושאי הוראה, מיומנויות חקר ושיטות עבודה (מתוך עלון מורים לביולוגיה)

מידע על כלים וחומרים שיסופקו והסברים לגבי פריטים שיש להכין

תרגיל שימוש באלקטרופורזה בג'ל עם צבענים

עקרונות השיטה, תכונות הצבענים, הערות לשלבי העבודה וסיכום תוצאות

מבחנות במעבדה

השפעת טמפרטורות נמוכות על מבנים ותהליכים

הערות ודגשים לגבי דיוק בעבודה ותשובות לשאלות בדפי התלמיד

תרגול בהעברת נפחים של נוזל באמצעות מיקרופיפטור

הערות לגבי דיוק בעבודה ורשימת כלים וחומרים לכל אחת מהמשימות לתלמיד

מיון ניסויים לפי תכנית הלימודים (2015), שיטות ומכשור, וכן עדכונים על פי הוראות בטיחות

הסברים ודוגמאות לתרגול

דיפוזיה ואוסמוזה, חדירות קרומים, אנזימים

רביה בצמחים, נביטה ופירוק חומרי תשמורת בנבט

הסברים ודוגמאות המסייעים להקניית מיומנויות חקר

השפעת גורמי סביבה על נביטה

הובלת מים בצמחים, דיות ופיוניות

נשימה ותסיסה בתאי שמרים, נשימה תאית בצמחים ובבעלי חיים, פוטוסינתזה

שיטות לזיהוי חומרים ולמדידת כמותם

הקדמה, שיעורי הכנה, הערות לגבי ביצוע הניסוי, תשובות לשאלות בדפי התלמיד ורשימת מקורות מידע

פתרון תעלומה באמצעות הגברה ב- PCR , הפרדת קטעי DNA באמצעות אלקטרופורזה בג'ל ושימוש בסולם DNA

מידע על מכשור ופריטים שיסופקו והסברים לגבי כל הפריטים שיש להכין

הפקתDNA מִתאים, הגברת ה-DNA באמצעות PCRוזיהוי חרקים שהודבקו בוולבכיה באמצעות אלקטרופורזה בג'ל

הערות, דגשים והרחבה בנושא הניסוי ורשימת מקורות מידע

המלצות לגבי התארגנות והכנת כלים וחומרים לקבוצות תלמידים במסגרת ביוחקר