טוען אירועים

יולי 2020

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
28 ו תמוז

השתלמות לבורנטים חדשים סבב ה'

29 ז תמוז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – מרכז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – קרית גת

30 ח תמוז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – מרכז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – קרית גת

1 ט תמוז
2 י תמוז
3 יא תמוז
4 יב תמוז
5 יג תמוז

חדש!!! השתלמות מורי חט"ב

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – מרכז

6 יד תמוז

חדש!!! השתלמות מורי חט"ב

7 טו תמוז
8 טז תמוז

חדש!!! השתלמות מורי חט"ב

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – מרכז

9 יז תמוז
10 יח תמוז
11 יט תמוז
12 כ תמוז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – מרכז

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – קרית גת

13 כא תמוז
14 כב תמוז
15 כג תמוז
16 כד תמוז
17 כה תמוז
18 כו תמוז
19 כז תמוז
20 כח תמוז
21 כט תמוז
22 א אב
23 ב אב
24 ג אב
25 ד אב
26 ה אב
27 ו אב
28 ז אב
29 ח אב

ערב תשעה באב

30 ט אב

תשעה באב

השתלמות מורים בנושא ביולוגיה מולקולרית סבב ד' – דרום

31 י אב
1 יא אב