השפעת ריכוז אוראה על קצב פעילות אוראז ממיצוי זרעי סויה

השפעת ריכוז אוראז ממיצוי זרעי סויה על קצב פירוק אוראה

פעילות אוראז במיצוי מנבטי סויה ולא באנזים מנוקה

פעילות אוראז במיצוי ובחיידק הליקובקטר פילורי (כולל עבודה באקסל)

מצגת חידודים לבגרות המעבדה

מידע אודות החומר מתילן כחול

בחינות בגרות במעבדה - 5 י"ל

בחינות בגרות במעבדה - 3 י"ל

בחינות בגרות במעבדה בעברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית וספרדית. סמל שאלון: 43386

פעילות פוספטאז המופרש משורשוני לוביה