יום עיון בנושא ביולוגיה מולקולרית

טרנספורמציה +PCR Amp 6/1/20

מועד ההשתלמות:06ינואר2020
מקום ההשתלמות:אשכול הפייס אורט כרמים בכרמיאל
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות