חדש! השתלמות מורי חט"ב

חקר, הכרות עם שיטות עבודה בביולוגיה, מיומנויות חקר והתאמת ניסויים מבחינות בגרות המעשית לתלמידי חט"ב 5-6/07/20 ו-8/07/20

מועד ההשתלמות:05יולי2020
מקום ההשתלמות:בית הספר לחינוך (בניין 905) אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות