השתלמות לבורנטים חדשים סבב ד'

השתלמות לבורנטים בנושא כימיה וביולוגיה 24-26/12/19 29/12/19

מועד ההשתלמות:24דצמבר2019
מקום ההשתלמות:בית הספר לחינוך (בניין 905) אוניברסיטת בר-אילן
עלות ההשתלמות:100 ₪
הרשמה להשתלמות