השתלמות לבורנטים חדשים סבב ה'

רעיונות לביוחקר וניסויים בביולוגיה 21/6/20, 22/6/20, 24/6/20, 28/6/20

מועד ההשתלמות:21יוני2020
מקום ההשתלמות:בית ספר לחינוך (בניין 905) אוניברסיטת בר אילן
עלות ההשתלמות:0 ₪
הרשמה להשתלמות